Delfinoterapia jako metoda stymulująca, która przynosi efekt skokowy w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Autor: dr Oksana Dąbrowska, autorka metody delfinoterapii. Dlaczego warto skorzystać z delfinoterapii? Aktywna rehabilitacja innymi niż delfinoterapia metodami niewątpliwie przynosi bardzo dobre efekty, natomiast z mojego 17 letniego doświadczenia wynika, co również potwierdzają badania naukowe prowadzone na świecie (odsyłam do listy publikacji), że po delfinoterapii wszystkie inne metody przynoszą lepsze efekty, niż przed delfinoterapią.  To jest spowodowane przez stymulując...
More