Zbiórki publiczne – zasady

Dnia 20.11.2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało Fundacji „Dobra Wioska” zgodę Nr 2015/4399/OR na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie całej Polski.

Pełny wykaz legalnych zbiórek znajduje się w Portalu Zbiórek Publicznych na stronie Ministerstwa.

Zgoda na prowadzenie zbiórek publicznych obowiązuje od 01.12.2015 r.
Numer konta do wpłacania zebranych środków podczas zbiórek publicznych:
PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1387 0000 0000 0654 0511

FORMY PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH:

– zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich;

– zbiórki dobrowolnych datków  do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów;

– zbiórki darów rzeczowych do koszy i skrzynek.

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu. Zebrane ofiary mogą być zużytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą na terenie: Republiki Turcji i Ukrainy.

Dofinansowanie pochodzące ze zbiórki publicznej jest możliwe tylko dla podopiecznych naszej fundacji, zgłoszonych do udziału w konkretnym programie (turnusie) rehabilitacyjnym. W ramach zbiórek publicznych rodzina podopiecznego wspólnie z fundacją planuje działania  (koncerty i akcje charytatywne, zbiórki do puszek, ogłoszenia w internecie i t.d.).

Nasza fundacja prowadzi zbiórki WYŁĄCZNIE na organizowane przez nas turnusy. W razie nie wykorzystania zebranych środków w ciągu roku od ukończenia zbiórki cała uzbierana kwota przechodzi na innego podopiecznego fundacji.

KROK PO KROKU DO ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Aby uruchomić tę formę wsparcia należy:

1. Wybrać program rehabilitacji (zajęcia lub turnus rehabilitacyjny) z oferty naszej fundacji. Zgłosić dziecko jako podopiecznego naszej fundacji: przysłać mailem wypełniony Formularz zgłoszenia podopiecznego, zdjęcie dziecka w formie JPG oraz oraz treść apelu.  W odpowiedzi wysyłamy zaświadczenie z danymi dotyczącymi turnusu i jego kosztów.

2.  Uzgodnić z fundacją program działań w ramach zbiórki.

3. Przed rozpoczęciem zbiórki do puszek w lokalu publicznym prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do fundacji drogą mailową:
wniosek o pozwolenie na zbiórkę
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgoda właściciela lokalu
Wszystkie materiały wykorzystywane podczas zbiórki np. apele, plakaty, ulotki itp. powinny być zaakceptowane przez Fundację (należy je wysłać mailowo). Logo fundacji przesyłam na pisemny wniosek.

4. W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku Fundacja wydaje:
–  zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej;
– identyfikatory dla wolontariuszy (TYLKO W PRZYPADKU KWESTY DO PUSZEK)
Na tym etapie można przeprowadzić legalną zbiórkę publiczną.

5. Po zakończonej zbiórce w ciągu 14 dni osoba odpowiedzialna za zbiórkę ma obowiązek dostarczyć do Fundacji „Dobra Wioska”:

– sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki (wysyłamy wraz z pozwoleniem)

– minimum 2 zdjęcia wykonane podczas zbiórki

– dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji „Dobra Wioska” (w tytule przelewu: Zbiórka publiczna nr …/2015/4399/OR dla … (Imię i nazwisko podopiecznego)

Ważne!
Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego Fundacji „Dobra Wioska” w  PKO BANK POLSKI S.A.:  73 1440 1387 0000 0000 0654 0511