Delfinoterapia jako metoda stymulująca, która przynosi efekt skokowy w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Delfinoterapia jako metoda stymulująca, która przynosi efekt skokowy w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami w rozwoju.
Autor: dr Oksana Dąbrowska, autorka metody delfinoterapii. Dlaczego warto skorzystać z delfinoterapii? Aktywna rehabilitacja innymi niż delfinoterapia metodami niewątpliwie przynosi bardzo dobre efekty, natomiast z mojego 17 letniego doświadczenia wynika, co również potwierdzają badania naukowe prowadzone na świecie (odsyłam do listy publikacji), że po delfinoterapii wszystkie inne ...
More