Mikropolaryzacja

 Zadzwoń do nas a udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji i porad dotyczących organizowanych przez nas turnusów:
+48 509 558 457  lub   +48 504 077 358
biuro@dobrawioska.pl

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i odeślij wypełniony na adres mailowy Fundacji

Mikropolaryzacja_Dobra_Wioska_4Terapia «Mikropolaryzacja» – to nowa metoda o wysokiej skuteczności pozwalająca na ukierunkowane oddziaływanie różnych części centralnego układu nerwowego. Po uszkodzeniach w mózgu tkanka nerwowa znajduje się w stanie patologicznym. Rehabilitacja za pomocą mikropolaryzacji pozwala tkankom nerwowym przywracać utracone właściwości, zapewniające normalną ich pracę. Zabieg mikropolaryzacji polega na oddziaływaniu prądami o fizjologicznych częstotliwościach (mikroamper) na uszkodzoną tkankę nerwową. To pozwala na szybką oraz skuteczną regenerację funkcji tkanki nerwowej wokół ogniska uszkodzenia oraz pomaga z powrotem ją włączyć w działanie funkcjonujących organów mózgu. Mikropolaryzacja polepsza stan tkanki nerwowej oraz funkcjonowanie mózgu po każdym porażeniu oprócz nowotworów. W przypadku ostrych porażeń ogniskowych mózgu mikropolaryzacja, powodując zwiększenie pobudliwości komórek nerwowych w strefie porażenia, doprowadza do przywrócenia ich aktywności z tytułu poprawy wzajemnego oddziaływania międzykomórkowego i między strukturalnego. Wzmocnieniu aktywności komórek nerwowych towarzyszy zwiększenie strukturalnego przepływu krwi, co zapewnia poprawę procesów metabolicznych i odżywczych w tkance nerwowej, przeszkadzając tym samym przejściu posiadanych zaburzeń funkcjonalnych w nieodwracalne zmiany organiczne. Parametry prądu stałego, wykorzystywane do przeprowadzenia procedur mikropolaryzacji przez-czaszkowej i przez-kręgowej są o rząd wielkości mniejsze od tradycyjnie stosowanych w fizjoterapii i zazwyczaj nie przekraczają 1 m i nie są odczuwalne dla organizmu. Dr Elena Chuprikova wykonuje mikropolaryzację według własnej autorskiej metody, różniącej się swoimi parametrami i założeniami od innych metod mikropolaryzacji,  zabiegi poprzedza specjalistyczne badanie EEG, wykonane przez nią osobiście.

Specjalistyczne badanie EEG wraz z QEEG (mapping mózgu, mapowanie mózgu) jest sposobem analizowania zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych i obrazowania jakie daje komputer. Badanie QEEG pozwala dostrzec i analizować to, co niemożliwe jest w tradycyjnej, wzrokowej ocenie EEG. Wykonane badania przez dr Elene Chuprikovą stanowi podstawę dla opracowania przez nią parametrów mikropolaryzacji i jest obowiązkowe. Badanie trwa około 30 minut, jest wykonywane w stanie czuwania. Dzieci mogą oglądać tablet w czasie nakładania elektrod. Osoba badana otrzymuje opis wyników badania z opisem dominujących rytmów mózgowych, ich etapem rozwoju względem normy wiekowej. Otrzymuje również mapki mózgu obrazujące najbardziej charakterystyczne momenty z badania oraz ukazujące problemowe obszary w mózgu, takie jak ogniska padaczkowe, obszary zaburzeń organicznych w mózgu i t.d. Możliwa jest sama konsultacja połączona z badaniem EEG i QEEG bez mikropolaryzacji.

Cykl terapii mikropolaryzacji składa się z badania EEG oraz 10 zabiegów po 30 minut każdy. Koszt: 150 EUR/1 badanie EEG; 65 EUR/1 zabieg mikropolaryzacji.

Więcej o mikropolaryzacji w artykule O.Dąbrowska, E.Chuprikova: „Mikropolaryzacja i delfinoterapia w terapii zaburzeń mowy i komunikacji”

Prowadzi: dr Elena Chuprikova,  neuropsycholog, jest autorką wielu patentów, wykładowcą Narodowej Akademii Medycznej Ukrainy Studiów Podyplomowych im. P.L.Szupika w Kijowie, ma 40 -letnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, pracuje jako neuropsycholog na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Psychiatrycznego im. Pawłowa w Kijowie wspólnie z mężem prof. lek. med. psychiatrą dziecięcym A.P Chuprikowym, powadzi praktykę prywatną.  Od 7 lat współpracuje z Fundacją Dobra Wioska.

Aktualna oferta turnusów z mikropolaryzacją:  osoby zainteresowane aktualnymi terminami prosimy o wysłania zapytania na maila: biuro@dobrawioska.pl lub kontakt:+48504077358.