O Fundacji

Fundacja Dobra Wioska działa od 16 lat bez przerwy (od 2007 roku) i zajmuje się wspieraniem w rozwoju poszczególnych osób i społeczności:

I. Pomagamy dzieciom i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju spowodowanymi rozmaitymi zaburzeniami i ich rodzinom, oraz osobom dorosłym z powikłaniami. Dany cel realizujemy poprzez  zorganizowanie dla naszych podopiecznych odpowiadających ich możliwościom i potrzebom rozwojowym niżej opisanych form terapii, realizowanych stacjonarnie oraz w ramach turnusów rehabilitacyjnych.
Są to terapie o charakterze naturalnym, ich efekty to zarówno poprawa funkcjonowania w aspekcie zdrowotnym, jak i psychospołecznym.

II. Wspieramy w rozwoju osobowościowym oraz poprawie jakości życia wszystkie osoby, niezależnie od wieku, sytuacji zdrowotnej i życiowej. Pomagamy grupom i społecznościom podążać w kierunku pozytywnych przemian poprzez wniesienie większej świadomości w pole relacji społecznych. Dany cel realizujemy poprzez prowadzenie grup oraz warsztatów rozwojowych, projekty artystyczne i kulturalne.

Formy działań na które prowadzimy zbiórki:
Turnusy rehabilitacyjne z delfinoterapią
Realizujemy własny program delfinoterapii z udziałem polskich specjalistów na bazie dwóch delfinariów w Turcji (Kusadasi i Alanya). Program objęty międzynarodowymi badaniami naukowymi. Delfinoterapia daje szczególne dobre efekty u dzieci z autyzmem i innymi problemami neurologicznymi.

Turnusy intensywnej rehabilitacji z aquaterapią, fizjoterapią i zajęciami psychologicznymi. Skierowane dla dzieci i młodzieży z szerokim spektrum zaburzeń: MPD, autyzm, zaburzenia genetyczne i t.d.

Rehabilitacyjne turnusy narciarskie. Skierowane są przede wszystkim do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odrębny projekt to narciarstwo dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Skierowany dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi, z udziałem instruktora używającego specjalistycznego sprzętu do zjazdów z dzieckiem ze stoku narciarskiego.

Poradnictwo psychologiczne, terapia rodzinna, psychoterapia. Skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys, potrzebujących wsparcia, oraz dla osób zainteresowanych własnym rozwojem i poprawą jakości swojego życia. Odbywa się zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

Poradnictwo pedagogiczne, terapia logopedyczna. Skierowane do osób z zaburzeniami w mowie, komunikacji oraz do rodzin, gdzie pojawiają się problemy wychowawcze i szkolne.

Arteterapia. Terapia poprzez sztukę. Skierowana do osób z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych. Stanowi formę terapii stymulującej ogólny rozwój, jej efekty to przede wszystkim poprawa funkcjonowania w aspekcie psychospołecznym. Stanowi element programów turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć i warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych.

Teatr Procesu. Jest to forma teatru improwizowanego, a zarazem metoda pracy z ludzkimi doświadczeniami, wykorzystująca metody psychodramy i psychologii procesu. Projekt skierowany do osób i grup zainteresowanych rozwojem. Stanowi metodę pracy w ramach grup i warsztatów rozwojowych. Odrębną formą są spektakle z udziałem widzów w przebiegu wydarzenia scenicznego. Metoda jest z powodzeniem stosowana przez nas w następujących obszarach:
– doradztwo i wspieranie w rozwoju (osoby i instytucje),
– praca z procesami grupowymi, w tym z konfliktami,
– praca nad pozytywnymi przemianami w świecie, budowanie kultury.