Sprawozdania ze zbiórek publicznych

1/223/2014 – Sąsiedzka Impreza Gwiazdkowa z Fundacją Dobra Wioska
oraz zbiórka na delfinoterapię dla Cezarego Pieniążek, 20.12.2014
– 482,50 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa złote i
pięćdziesiąt groszy). Kwotę przekazano na delfinoterapię Cezarego Pieniążek.

2/223/2014 – Koncert Charytatywny i zbiórka publiczna na rzecz
rehabilitacji dzieci z autyzmem – podopiecznych FUNDACJI DOBRA
WIOSKA, 23.02.2015
– 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Kwotę przekazano na delfinoterapię Cezarego Pieniążek.

3/223/2014 – Zbiórka publiczna na delfinoterapię dla Natalii Łapecińskiej
164,45 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote i
czterdzieści pięć groszy). Kwotę przekazano na delfinoterapię Natalii Łapecińskiej.