Dla kogo jest zalecana?

Delfinoterapia jest zalecana dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku od 2 lat. Warunkiem wskazanym dla przeprowadzenia terapii jest akceptacja przez osobę przebywania w wodzie (osoba nie musi umieć pływać, ale brak nawyków przebywania w wodzie znacznie wydłuża okres adaptacji do warunków terapii). Osoba pływa w piance i w kamizelce ratunkowej, do której jest przyzwyczajona i w której czuje się komfortowo.

Zalecenia do przeprowadzenia terapii:

– dziecięce porażenie mózgowe;
– wczesny autyzm dziecięcy;
– zespół Downa;
– zaburzenia funkcjonalne centralnego układu nerwowego;
– upośledzenie umysłowe (oprócz zaawansowanego stopnia);
– zaburzenia mowy i słuchu;
– neurosensoryczna głuchota;
– neurozy, zespół stresu pourazowego;
– depresje;
– zaburzenia pamięci;
– dysleksja, dysgrafia.
Przeciwwskazania:

ostre choroby infekcyjne; onkologia; inne standardowe przeciwwskazania do rehabilitacji w warunkach sanatoryjnych.