Kurs na delfinoterapeutę w metodzie dr Oksany Dąbrowskiej.

Kurs na delfinoterapeutę w metodzie dr Oksany Dąbrowskiej.

Kurs szkoleniowy przeznaczony dla absolwentów lub studentów  (psychologia, medycyna, pedagogika, pedagogika specjalna, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne – wybrane specjalności, możliwe odstępstwa od tego wymogu dla osób posiadających doświadczenie praktyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi albo bardzo zmotywowanych).
Szkolenie składa się z:

I stopień:
– części teoretycznej zakończonej egzaminem (w trybie online, razem 48 godzin wykładów, ćwiczeń oraz  self learning, włączając materiały  video, w tym  6 spotkań grupowych  po 4 godziny);
– części praktycznej zakończonej zaliczeniem z przygotowaniem pracy zaliczeniowej  (dwutygodniowy wyjazd do delfinarium w Turcji połączony z zajęciami w delfinarium)
II stopień: staż (dwutygodniowy wyjazd do delfinarium w Turcji połączony ze stażem w delfinarium)

W programie I stopień:
– prezentacja metody Fundacji „Dobra Wioska” (delfinoterapia oraz terapie towarzyszące)
– omówienie najczęściej spotykanych schorzeń wśród pacjentów w delfinoterapii (ograniczenia i potencjał metody)
– dynamika procesu terapeutycznego w delfinoterapii
– specyfika pracy z delfinami
– szczegółowe omówienie przypadków (dokumentacja terapeutyczna, filmy, relacje terapeutów)
– ćwiczenia praktyczne w kontakcie z delfinem, wprowadzenie w metodę komunikacji z delfinami
– ćwiczenia praktyczne z autorskiej metodyki delfinoterapeutycznej Fundacji „Dobra Wioska”
– ćwiczenia praktyczne z terapeutycznych metod towarzyszących (arteterapia, w tym piaskoterapia, terapia rodzinna, relaksacja, zajęcia w wodzie.

I stopień kursu zakończony egzaminem teoretycznym i zaliczeniem jest kursem asystenckim – kandydaci zgłębiają wiedzę niezbędną do uważnej obserwacji i rozumienia procesu terapeutycznego w delfinoterapii oraz w części praktycznej uczestniczą i asystują w procesie terapeutycznym podczas turnusu delfinoterapeutycznego w Turcji.  Mają też możliwość uczestniczenia w unikatowych badaniach naukowych. Udział w I stopniu kursu potwierdza wystawiane przez autora programu świadectwo udziału we wszystkich zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu i zaliczenia końcowego.
Koszt:

część teoretyczna:  15.07.2024 -15.09.2024 (1 termin) oraz 1.12.2024-1.02. 2025 (2 termin); Zapisy na kurs, limitowana pula „Early Bird”  dla pierwszych 10 uczestników w specjalnej cenie: 5000 zł (możliwa płatność w ratach).

część praktyczna:
dwutygodniowe szkolenie podczas turnusu delfinoterapeutycznego w Turcji w terminie do uzgodnienia (1.10. – 15.11.2024 – 1 termin, 1.04 -30.05.2025 – 2 termin (Alanya, Riviera Turecka) ; 1.06 -30.08.2025 – 3 termin (Kusadasi, Riviera Turecka);   1.10-30.10.2024 – IV termin (Alanya, Riviera Turecka) .
koszt: 4000 zł (kwota nie zawiera kosztów podróży i  zakwaterowania, który wynosi ok. 3000 zł)
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu delfinoterapii I stopnia.

Osoby prowadzące: autorka metody delfinoterapii dr Oksana Dąbrowska oraz delfinoterapeuci fundacji.

II stopień kursu: kurs stażowy (dwutygodniowe szkolenie podczas turnusu delfinoterapeutycznego w Turcji (Alanya, Riviera Turecka).

Kandydaci uzyskują pogłębioną wiedzę na temat procesu terapeutycznego w delfinoterapii, pod nadzorem opiekuna przygotowują strategię terapeutyczną oraz konspekt do zajęć dla konkretnych pacjentów. Mają możliwość obserwowania z bliska pracy delfinoterapeuty podczas turnusu delfinoterapeutycznego oraz prowadzenia sesji samodzielnie pod nadzorem. Pod opieką superwizora współprowadzą zajęcia terapii dodatkowych. II stopień kursu kończy się weekendowym warsztatem podsumowującym, na którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego oraz odbyciu stażu delfinoterapeutycznego według autorskiej metody Fundacji „Dobra Wioska”. Najlepsi będą mieli możliwość stałej współpracy z organizatorem.
Kurs kończy się zaliczeniem – praca zaliczeniowa (studium minimum czterech przypadków z odwołaniem się do podstaw autorskiej metody oraz przeprowadzeniem badań) oraz wydaniem dyplomu o ukończeniu kursu delfinoterapii II stopnia i odbyciu stażu oraz nadaniem tytułu delfinoterapeuty w metodzie dr Oksany Dąbrowskiej.

Koszt: 1000 zł (kwota nie zawiera kosztów podróży i  zakwaterowania, który wynosi ok. 3000 zł)
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu delfinoterapii II stopnia.

Kurs na aquaterapeutę w metodzie dr Oksany Dąbrowskiej: „Aquaterapia dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami”

Część teoretyczno – praktyczna:

Łeba: 5.08. – 12.08.2025 oraz 11.08 – 18.08.2025 oraz Lądek Zdrój: 3.02 – 10.02.2025

W programie:
12 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych;

20 godzin zajęć praktycznych (zajęcia na basenie z aquaterapii oraz zajęcia dodatkowe z zakresu stymulacji polisensorycznej i rezonansu komunikacyjnego, samodzielna praca pod nadzorem – z dziećmi niepełnosprawnymi – uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego Fundacji Dobra Wioska;
20 godzin pracy z materiałem filmowym w trybie indywidualnym.

Kurs kończy się zaliczeniem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu aquaterapeuty w metodzie dr Oksany Dąbrowskiej.
koszt: 1800 zł (możliwa płatność w ratach), nie zawiera kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia)

Miejsce zajęć, Łeba: Ośrodek Relaks, ul. Nadmorska 13 (tu tez możliwe jest zakwaterowanie)

Basen: Hotel Łeba &Spa, ul. Nadmorska 9B.

Miejsce zajęć: Lądek Zdrój: Willa Bursztynowe Buki, ul. Graniczna 18.
Zajęcia na basenie odbywają się w Hotelu Trojan, Lądek Zdrój, ul. Leśna 4a.:
Kurs może być wliczony jako część kursu na delfinoterapeute w metodzie dr Oksany Dąbrowskiej.

Osoby prowadzące: autorka metody delfinoterapii dr Oksana Dąbrowska oraz delfinoterapeuci i aquaterapeuci fundacji.

Zgłoszenia i pytania:
e-mail: biuro@dobrawioska.pl
tel. +48504077358

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *