Podopieczni


Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
73 1440 1387 0000 0000 0654 0511

znajdź podopiecznego

[searchandfilter taxonomies=”search,category_Podopieczni,”]

001 DOMINIKA

Data urodzenia: 08.07.2007
Podstawowa diagnoza: MPD, niedosłuch, atetoza

002 IGOR

Data urodzenia: 21.06.2005
Podstawowa diagnoza: MPD, Retinopatia wcześniacza III st., Dysplazja oskrzelowo-płucna

003 AGATA

Data urodzenia: 07.11.2003
Podstawowa diagnoza: Porażenie mózgowe, obserwacja w kierunku Zespołu Retta, Torbiel na móżdżku, padaczka

004 JAKUB

Data urodzenia: 26.06.2006
Podstawowa diagnoza: autyzm, epilepsja

005 PATRYK

Data urodzenia: 23.05.2002
Podstawowa diagnoza: MPD, niedowidzenie

006 KAROLINA

Data urodzenia: 07.07.2006
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

008 MAREK

Data urodzenia: 02.03.2010
Podstawowa diagnoza: Autyzm dziecięcy, Opóźnienie rozwoju

010 JULIA

Data urodzenia: 07.02.2009
Podstawowa diagnoza: Zespół Retta, padaczka lekooporna

011 WIKTOR I IGOR

Data urodzenia: 19.09.2007
Podstawowa diagnoza: Autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe

012 OLIVIA

Data urodzenia: 26.02.2009
Podstawowa diagnoza: LBSL

013 NICOLE

Data urodzenia: 26.08 2010
Podstawowa diagnoza: autyzm, głębokie zaburzenia rozwoju

014 JULIA

Data urodzenia: 04.12.2005
Podstawowa diagnoza: Zespół de Morsier  Septo – Optic Dysplasia, dziecko niewidome

0015 FILIP

Data urodzenia: 28.04.2012
Podstawowa diagnoza: Wiotkie Porażenie Mózgowe Czterokończynowe, wiotkość mięśni, opóźnienie psychoruchowe

016 OSKAR

Data urodzenia: 02.02.2002
Podstawowa diagnoza: autyzm

017 MICHAŁ

Data urodzenia:05.03.2005
Podstawowa diagnoza: autyzm wczesnodziecięcy

018 MICHAŁ

Data urodzenia: 03.06.2010
Podstawowa diagnoza: autyzm

019 DAVID

Data urodzenia: 13.02.2008
Podstawowa diagnoza: autyzm

020 JAKUB

Data urodzenia: 17.05.2003
Podstawowa diagnoza: autyzm

021 ALEKSANDRA

Data urodzenia: 01.12.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm

022 CEZARY

Data urodzenia: 23.10.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm

023 ATTAOUI

Data urodzenia:  25.07.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm, upośledzenie umysłowe

024 JAKUB

Data urodzenia: 28.12.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm wczesnodziecięcy

025 JAKUB

Data urodzenia: 09.06.2006
Podstawowa diagnoza: Opóźnienie psychoruchowe, upośledzenie w stopniu umiarkowanym

026 ADAM

Data urodzenia: 18.07.2013
Podstawowa diagnoza: brak gałek ocznych

027 IGOR

Data urodzenia:  27.11.2013
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

028 FILIP

Data urodzenia: 21.02.2013
Podstawowa diagnoza: brak gałek ocznych, opóźniony rozwój ruchowy

029 JAGODA

Data urodzenia: 16.07.1997
Podstawowa diagnoza: padaczka, choroba psychiczna, opóźnienie społeczne w stopniu znacznym

030 ANTONI

Data urodzenia: 22.01.2004
Podstawowa diagnoza: autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim

031 JAN

Data urodzenia: 06.08.2010
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

032 ZUZIA

Data urodzenia: 23.05.2013
Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenie rozwoju – autyzm, wodonercze

033 KACPER

Data urodzenia: 05.12.2009
Podstawowa diagnoza: Dziecięce porażenie mózgowe

034 JAN

Data urodzenia: 25.04.2010
Podstawowa diagnoza: zespół Koolen de Vries (mikrodelecja chromosomów 17q21)

035 KLARA

Data urodzenia: 10.08.2006
Podstawowa diagnoza: padaczka lekooporna o nieustalonej etiologii z napadami wtórnymi uogólnionymi

036 JAKUB

Data urodzenia: 29.03.2007
Podstawowa diagnoza: rdzeniowy zanik mięśni typ 3

037 SZYMON

Data urodzenia: 05.10.2010
Podstawowa diagnoza: agenezja ciała modzelowatego

038 JAKUB PIOTR

Data urodzenia: 13.02.2018
Podstawowa diagnoza: rozmiękanie istoty białej mózgu, niedokrwienie mózgu, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia hematologiczne

039 ALEKSANDER i OLIWIER

Data urodzenia: 27.08.2008; 01.08.2004
Podstawowa diagnoza: Zespół wad wrodzonych (padaczka, rozszep podniebienia i wargi, liczne dysmorfie twarzy i ciała)

040 KLAUDIA

Data urodzenia: 19.11.2003
Podstawowa diagnoza: niewidoma, MPD, niedosłuch

041 JULIA

Data urodzenia: 11.06.2002
Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenia rozwoju – 12C, padaczka lekooporna

042 ALAN

Data urodzenia: 04.01.2012
Podstawowa diagnoza: Opóźnienie psycho-ruchowe spowodowane zmianami w móżdżku

043 MARCEL

Data urodzenia: 01.10.2014
Podstawowa diagnoza: Opóźniony rozwój mowy, zaburzenia rozwoju spowodowane autyzmem

044 JAKUB G

Data urodzenia: 02.01.2007
Podstawowa diagnoza: Padaczka lekooporna, autyzm

045 DOMINIKA P

Data urodzenia: 30.12.1996
Podstawowa diagnoza – Dziecięce Porażenie Mózgowe