AQUATERAPIA

AQUATERAPIA - TERAPIA W WODZIE Z ELEMENTAMI KONCEPCJI HALLIWICK Jest to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami, która oparta jest na podstawach hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody ...
More