Drodzy :) Poznajcie naszego podopiecznego Antka: U Antka w wieku 2 lat zdia…

Drodzy
Poznajcie naszego podopiecznego Antka:

https://www.dobrawioska.pl/index.php/030-antoni-janicki/

U Antka w wieku 2 lat zdiagnozowano autyzm głęboki. Dzięki wieloletnim terapiom poziom funkcjonowania pozwala mu na uczęszczanie do szkoły specjalnej, do klasy w lekkim poziomem niepełnosprawności intelektualnej.

Aktualnie największym problemem dla Antka i nas wszystkich jest bardzo słaba komunikacja i problemy z nawiązaniem relacji.

Głęboko wierzymy, że kontakt z delfinami pomoże mu przełamać te bariery, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie, pomoże nam w rozwoju komunikacji i otworzy bardziej na świat ludzi, zwierząt, przyrody. Jesteśmy przekonani, że poprawi to jego umiejętność wchodzenia w relacje z ludźmi i przez to komunikację i zdolności poznawcze.

PROSIMY O WSPARCIE FINANSOWE, KTÓRE JEST POTRZEBNE DO DALSZEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU ANTKA CO W PRZYSZŁOŚCI MOŻE ZAOWOCOWAĆ SZANSĄ NA SAMODZIELNE ŻYCIE.

https://www.dobrawioska.pl/index.php/030-antoni-janicki/

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 030 ANTONI

Drodzy :)Poznajcie naszego podopiecznego Antka:https://www.dobrawioska.pl/index.php/030-antoni-janicki/U Antka w…

Opublikowany przez Fundacja Dobra Wioska Środa, 18 grudnia 2019