Fundacyjne standardy ekologiczne związane z delfinoterapią. Stanowisko przedstawia dr Oksana Dąbrowska – Prezes Zarządu fundacji

Nasza fundacja współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi delfinariami z dobrymi warunkami dla delfinów. Delfinaria w Turcji, z którymi współpracujemy, spełniają międzynarodowe normy dotyczące ochrony delfinów jako gatunku. Turcja wdrożyła założenia „KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM”, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zabraniającej wyławianie między innymi delfinów z ich naturalnego środowiska w celach handlowych. Konwencja ta obowiązuje w Turcji od 22 grudnia 1996 roku (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)).  Odpowiednie instytucje w Turcji zajmują się regulacjami prawnymi w tej kwestii oraz sprawdzają ich wdrożenie w życie.  Delfinaria mają odpowiednie wymiary i głębokość, aby delfiny mogły się czuć komfortowo. Delfiny są pod opieką weterynarzy i doświadczonych trenerów, raz na 3 miesiące mają przeprowadzane badania. Woda w basenach, gdzie się znajdują delfiny pobierana jest z morza, ale jest ona non stop oczyszczana i filtrowana. Kilka razy dziennie są sprawdzane jej parametry. W 2012 roku w delfinarium „Adaland” urodził się mały delfin, co świadczy o dobrych warunkach pobytu tam delfinów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *