Kadra na czele z Prezes fundacji oraz trenerzy delfinów pozdrawiają z delfinar…

Kadra na czele z Prezes fundacji oraz trenerzy delfinów pozdrawiają z delfinarium Sealanya, wszystko gotowe do rozpoczęcia turnusu delfinoterapii
#delfinoterapia #delfinoterapiaturcja
https://www.facebook.com/774870429215874/posts/5493655260670677