Delfinoterapia jako metoda stymulująca, która przynosi efekt skokowy w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Autor: dr Oksana Dąbrowska, autorka metody delfinoterapii.

Dlaczego warto skorzystać z delfinoterapii?

Aktywna rehabilitacja innymi niż delfinoterapia metodami niewątpliwie przynosi bardzo dobre efekty, natomiast z mojego 17 letniego doświadczenia wynika, co również potwierdzają badania naukowe prowadzone na świecie (odsyłam do listy publikacji), że po delfinoterapii wszystkie inne metody przynoszą lepsze efekty, niż przed delfinoterapią.  To jest spowodowane przez stymulujące mózg oddziaływanie naturalnym sonarem delfina podczas delfinoterapii. Ta stymulacja, aktywnie wpływając na stan komórek nerwowych mózgu oraz układ nerwowy z nim połączony, przekłada się na lepsze efekty innych metod rehabilitacji, stosowanych po delfinoterapii. W naszej metodzie zawsze proponujemy rodzicom, aby po delfinoterapii aktywnie rehabilitować dziecko innymi metodami, zależnie od występujących deficytów. Nawet jeśli te metody stosowane przed delfinoterapią nie przynosiły dużych efektów, to po delfinoterapii mają szanse spowodować znaczącą poprawę funkcjonowania. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to mózg oraz jego stan funkcjonowania decyduje niemal o wszystkim. Wiele rodziców oraz specjalistów (psychologów, logopedów, rehabilitantów) uważa, że to właśnie po delfinoterapii ich dziecka bądź pacjenta nastąpił skok w rozwoju. Polecamy zapoznanie się z opiniami rodziców na naszej stronie FB, oraz kanale YT, którzy opowiadają o tym, jak delfinoterapia przyniosła korzystny przełom w rehabilitacji ich dzieci, przy równoczesnym stosowaniu innych metod, które wcześniej nie przynosiły podobnych efektów. Ten przełomowy charakter oraz korzystny wpływ delfinoterapii szczególnie wydać w przypadku starszych dzieci, które są już po krytycznym okresie rozwoju podstawowych funkcji. Dla przykładu, krytycznym okresem rozwoju mowy jest okres do 7 lat, po tym okresie jeśli dziecko nie zacznie mówić szanse na rozwój mowy są bardzo słabe, natomiast po delfinoterapii nawet 8-10 letnie dzieci często  zaczynają mówić. W tym roku był na delfinoterapii 20 letni chłopiec z zespołem Downa, który po ubiegłorocznej delfinoterapii właśnie zaczął mówić, dlatego rodzice zdecydowali się powtórzyć delfinoterapię. 

To samo dotyczy motoryki dużej i małej, koordynacji ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego. Mieliśmy wiele przypadków, kiedy po delfinoterapii dzieci, które mają ponad 5 – 6 lat i dotąd nie chodziły, zaczynały chodzić. Ostatni taki przypadek to Wojtek, urodzony jako wcześniak, odbywał delfnoterapię w 2023 roku. To jest ewidentny dowód na efekt, który wystąpił dzięki stymulacji mózgu naturalnym sonarem delfina. 

Mimo namacalnych dowodów oraz ewidentnych skokowych zmian w funkcjonowaniu dzieci, spotykamy się niekiedy w swojej pracy z opiniami terapeutów oraz rehabilitantów, którzy pracując z naszymi uczestnikami delfinoterapii, negują pozytywny wpływ delfinoterapii. Mimo tego, że czasami rodzice ulegają opiniom takich specjalistów, to jednak mają również własne obserwacje, które dowodzą że delfinoterapia znacząco pobudziła rozwój oraz poprawę funkcjonowania ich dzieci.

Zmiany w mózgu oraz w organizmie, które zachodzą podczas delfinoterapii powodują efekty zarówno natychmiastowe jak i odroczone, to zależy od indywidualnego przypadku oraz specyfiki schorzenia, Efekty mogą się pojawić w przeciągu kilku miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że mózg jako organ jest bardzo skomplikowany i przebudowa w jego strukturach nie zawsze przejawia się w zmianie zachowania natychmiast. Pojawienie się nowych dróg przebiegu impulsów nerwowych, lepsza wewnętrza komunikacja pomiędzy strukturami mózgowymi na skutek zmian pod wpływem naturalnego sonaru delfina to tylko podłoże dla korzystnych zmian i pojawienia się nowych umiejętności. One, aby się wypracować i utrwalić wymagają dalszych ćwiczeń, dlatego zalecamy od razu po powrocie zintensyfikowanie terapii rehabilitacyjnych. Właśnie po delfinoterapii one mają szanse przynieść lepsze efekty.

W naszym programie proponujemy uczestnikom udział w badaniach nad rozwojem mowy i komunikacji pod wpływem delfinoterapii przy pomocy specjalnie opracowanego i opublikowanego w publikacjach naukowych autorskiego kwestionariusza. Pozwala to na rzetelną ocenę efektów delfinoterapii u naszych uczestników delfinoterapii w obszarze mowy i komunikacji pojawiających się w przeciągu kilku miesięcy pod wpływem delfinoterapii.

Uważam, że szybki rozwój oraz ustępowanie deficytów rozwojowych uzyskuje się, jeżeli po delfinoterapii, czyli oddziaływaniu naturalnego sonaru delfina zastosować intensywną rehabilitację, wówczas mamy do czynienia z synergetycznym efektem działania dwóch form terapii – stymulującej i torującej nowe umiejętności.  

Lista publikacji na temat

Jak się zgłosić na delfinoterapię