Artykuł: Oksana Dąbrowska „Rozwój talentów – coaching z zastosowaniem autorskiej metody Teatr Procesu”.

Oksana Dąbrowska  "Rozwój talentów – coaching z zastosowaniem autorskiej metody Teatr Procesu" str. 47-67 w "Coaching, mentoring i tutoring jako sposób kształtowania osobowości współczesnego człowieka" pod redakcją Jolanty Nowosielskiej, Pauliny Brzozy. Książka dostępna jako  e-book. © Copyright Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa, 2017 Streszczenie:  celem  niniejszego  artykułu  jest  zwrócenie  uwagi  na  znaczenie  talentów  i  pasji  w  życiu zawodowym ...
More