Teatr Procesu

Jest to forma teatru improwizowanego, a zarazem metoda pracy z ludzkimi doświadczeniami, wykorzystująca metody psychodramy i psychologii procesu. Projekt skierowany do osób i grup zainteresowanych rozwojem. Stanowi metodę pracy w ramach grup i warsztatów rozwojowych. Odrębną formą są spektakle z udziałem widzów w przebiegu wydarzenia scenicznego. Metoda jest z powodzeniem stosowana przez nas w następujących obszarach:
– doradztwo i wspieranie w rozwoju (osoby i instytucje);
– praca z procesami grupowymi, w tym z konfliktami – praca nad pozytywnymi przemianami w świecie, budowanie kultury.
Teatr Procesu działa od 2006 roku. Założycielką jest psycholog i psychoterapeutka Oksana Dąbrowska. Od 2007 roku Teatr Procesu działa pod patronatem naszej fundacji.

O metodzie
Teatr Procesu to teatr improwizowany, wykorzystujący metody psychodramy oraz psychologii procesu A.Mindella.
Teatr Procesu to metoda pracy z ludzkimi doświadczeniami. Traktuje ona człowieka całościowo, dlatego pozwala pracować z każdym ludzkim doświadczeniem: z ciałem i jego symptomami, z ruchem, ze snami, z głosem, z odmiennymi stanami świadomości, z relacjami, z konfliktami, z trudnymi przeżyciami i marzeniami, odsłaniając ich ukryty sens i znaczenie dla osoby oraz wspólnoty, do której osoba ta należy.
Działania teatralne i artystyczne ukierunkowane są tutaj na świadome podążanie za wydarzającym się procesem, który posiada swoją ściśle określoną strukturę. Nigdy jednak nie można przewidzieć, co stanie się w kolejnym akcie spektaklu. Dlatego te sztuki nigdy nie są nudne.

Zespół:
Założycielka, osoba prowadząca – facylitator: Oksana Dąbrowska – psycholog, absolwentka UKSW, psychoterapeutka i arteterapeutka (licencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu www.psychologia-procesu.org.pl), delfinoterapeutka (www.dobrawioska.pl)

Uczestnicy zespołu:
aktorzy: Justyna Winczewska,  Natalia Mazińska

Formy działań:
Teatr Procesu działa w różnych formach:
1) Grupa rozwojowa – spotkania cykliczne. Odbywają się 1 raz w tygodniu.
Miejsce:
Siedziba Fundacji Dobra Wioska, ul. Matuszewska 20, Warszawa

Przebieg spotkania:
Improwizacje na tematy zgłoszone przez uczestników spotkania przy udziale facylitatora. Uczestnicy zgłaszają swoje problemy, sytuacje ze swojego życia, nad którymi chcieliby się zastanowić. Nie ograniczamy tematyki. Dokonujemy losowego wyboru sytuacji, nad którą będziemy pracować. Odgrywamy osoby, „duchy”, strony mające związek z sytuacją, oraz dialogi i konflikty wewnętrzne, podążając za procesem danej osoby.
Każdy może być tutaj aktorem. Zakładamy, że każdy uczestnik kręgu niesie w sobie cząstkę wydarzającego się procesu. Jednocześnie każdy tutaj jest widzem. Odbiorcą tego, co sobie za naszym pośrednictwem przedstawia. Każdy może odnaleźć w sobie jakąś cząstkę tego teatru, który się wydarza. Grając lub obserwując, pozyskujemy nowe spojrzenie na sytuację, uświadamiamy sobie ignorowane wcześniej aspekty.
To znakomity punkt wyjścia, aby z wzajemną pomocą zacząć „reżyserować” nasze życie na nowo.
Uczestnictwo odpłatne 50 zł za spotkanie, mile widziane  darowizny na Projekt Teatr Procesu.
Zapisy do grupy: biuro@dobrawioska.pl; tel. +48504077358.

2) Spektakle z udziałem widzów w przebiegu wydarzenia scenicznego „Dobra chcę to zobaczyć…”
Pierwsza część spektaklu, składa się ze scenek powstałych podczas poprzednich improwizacji, a druga część – improwizujemy dla was na żywo, pozwalamy wam przyjrzeć się waszemu i naszemu życiu, rozwikłać dylematy, zrozumieć znaczenie snów, aby podążać za sobą …

Kontakt: biuro@dobrawioska.pl;  +48504077358