Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna wg metody dr Oksany Dąbrowskiej  stanowi element programu turnusów rehabilitacyjnych Fundacji Dobra Wioska.

Są to zajęcia grupowe oraz indywidualne przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju, prowadzone według programu opracowanego przez dr Oksanę Dąbrowską. Celem zajęć jest stymulacja rozwoju układu nerwowego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju poprzez dostarczenie dziecku rozmaitych bodźców, związanych z poszczególnymi zmysłami.

Zajęcia są rodzajem treningu integracji pracy zmysłów i prowadzone są w formie interaktywnych doświadczeń (doznawanie bodźców kinestetycznych, dotykowych, węchowych, wzrokowych, słuchowych). Stymulacja polisensoryczna pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju, pobudza ich kreatywność oraz uczy funkcjonowania w grupie. W zajęciach biorą udział dzieci wraz z rodzicami.