Rezonans komunikacyjny

Prowadzi: psycholog, dr Oksana Dąbrowska.

Autorska metoda opracowana przez prowadzącą bazuje na pojęciu rezonansu komunikacyjnego, który oznacza skuteczną komunikację pomiędzy osobami, niezależnie od poziomu na jakim się komunikują – pozawerbalnym czy werbalnym. Podczas zajęć prowadzonych w formie różnych zabaw i interaktywnych doświadczeń, psycholog uczy jak rozpoznać intencje dziecka i jak do niego dotrzeć, jak sprawdzić, czy dobrze się z nim rozumiemy. Celem zajęć jest również wypracowanie skutecznych indywidualnych sposobów motywowania dziecka i pobudzenie jego zainteresowania rozwojem własnych umiejętności. Jest to także trening umiejętności komunikacyjnych i społecznych, które są bardzo ważne w adaptacji dziecka w grupie społecznej. Efektem zajęć jest poprawa relacji dziecka z otoczeniem, większa gotowość i otwartość na kontakty społeczne. Zajęcia są prowadzone zarówno indywidualnie (dziecko z udziałem członków rodziny), oraz w grupie z innymi rodzinami. Metoda ta jest pomocna w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju, którym towarzyszą problemy w mowie i komunikacji, szczególnie w terapii dzieci z autyzmem i ZA.

Cykl zajęć (2 tygodnie) składa się z 5 zajęć indywidualnych i 5 zajęć grupowych (każde zajęcia trwają 40 min).

Cykl zajęć (1 tydzień) składa się z 2 zajęć indywidualnych i 2 zajęć grupowych (każde zajęcia trwają 40 min).

Rezonans komunikacyjny stanowi element programu turnusów rehabilitacyjnych z aquaterapią.