Program narciarstwa rehabilitacyjnego “Narciarstwo bez barier” w Warszawie

Fundacja “Dobra Wioska” od 3 lat realizuje program narciarstwa rehabilitacyjnego “Narciarstwo bez barier” w Warszawie na Górce Szczęśliwickiej w Warszawie, ul. Drawska 22. Zapraszamy przez okrągły rok. Pokrycie pozwala na prowadzenie zajęć także poza sezonem zimowym.

Fotorelacja

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju spowodowanymi autyzmem,  zespołami genetycznymi, dziecięcym porażeniem mózgowym, problemami neurologicznymi.

„narciarz aktywny” 

narty4dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju spowodowanymi autyzmem,  zespołami genetycznymi, problemami neurologicznymi jak również dla dzieci zdrowych.

Dodatkowo do zajęć jazdy na nartach prowadzona jest także aquaterapia oraz zajęcia z psychologiem. Zaletą turnusów jest to, że nasi instruktorzy narciarstwa mają doświadczenie i odpowiednie podejście w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju.

Program turnusu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i odeślij wypełniony na adres mailowy Fundacji.

Piloted_dual_1„narciarz pasywny”

dla dzieci z ograniczeniami w ruchu (z mózgowym porażeniem dziecięcym orazinnymi zaburzeniami) z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do zwożenia Piloted dual ski.  Sprzęt rehabilitacyjno – rekreacyjny „Piloted dual ski” wraz z wyposażeniem jest przeznaczony dla wożenia na nartach osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do nart jest przymocowany wózek, w którym umieszcza się osobę niepełnosprawną, całością kieruje instruktor narciarstwa zjazdowego. Posiadanie takiego zestawu pozwala fundacji na zorganizowanie turnusów narciarskich także dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Piloted_dual_3 Koszt zajęć:

pakiet 5 zajęć “narciarz aktywny”: 600 zł

pojedyncze zajęcia: 130 zł

pakiet 5 zajęć z Piloted Dual ski: 725 zł

pojedyncze zajęcia: 150 zl

Istnieje możliwość całkowitego finansowania oraz dofinansowania zajęć. Więcej informacji…

Szczegółowe informacje, zapisy na próbne lekcje oraz zajęcia narciarstwa  rehabilitacyjnego w Warszawie oraz na turnusy rehabilitacyjne: +48504077358 (Oksana); +48509558457 (Iza).