Książka dr Oksany Dąbrowskiej „Człowiek i delfin: obcowanie i zdrowie”


Książka Prezes Zarządu Fundacji Dobra Wioska, psycholog dr Oksany Dąbrowskiej „Człowiek i delfin: obcowanie i zdrowie” została wydana w Kijowie na Ukrainie (2015).  Posiadamy egzemplarze w języku rosyjskim, polecamy, zamówienia prosimy kierować na biuro(małpa)dobrawioska(kropka)pl.
Obecnie książka jest tłumaczona na język polski.
Человек и дельфин: общение и здоровье
Домбровская О. Человек и дельфин: общение и здоровье : монография . О.Домбровская. – К. : ДП „Изд. дом „Персонал”, 2015. – 132 с. : ил. – Библиогр. : с 119 – 131. ISBN 978-617-02-0210-9
© О.Домбровская, 2015
© Международная Академия управления персоналом (МАУП), 2015
© ДП „Издательский дом „Персонал”, 2015

Recenzja książki Oksana Dąbrowska „Człowiek i delfin:  obcowanie i zdrowie”:  „Przeanalizowane zostały naukowe i praktyczne aspekty stosunkowo nowej i cieszącej się dużym zainteresowaniem ze strony lekarzy, psychologów, pedagogów,  wychowawców metody pracy z dziećmi oraz dorosłymi – delfinoterapii. Wartościowe są zarówno przedstawiony zbiór materiałów teoretycznych dotyczących delfinoterapii, jak i różnorodne, w tym ściśle autorskie metody, które już zostały uznane.  Książka jest skierowana dla pracowników medycznych, psychologów, nauczycieli, rodziców, trenerów, wszystkich. którzy są zainteresowani delfinoterapia oraz nią się zajmują.

Из рецензии на книгу „Человек и дельфин: общение и здоровье”:  Проанализировано научные и практические аспекты довольно новой и вызывающей большой интерес медиков, психологов, педагогов, воспитателей технологии лечения детей и взрослых – дельфинотерапии. Ценность представляют как теоретические наработки по дельфинотерапии, так и различные, в том числе сугубо авторские методики, которые уже получили определенную апробацию и признание.
Для медицинских работников, психологов, родителей, учителей – воспитателей, тренеров, всех, кто проявляет большой интерес к дельфинотерапии, непосредственно занимается ею.

Inne publikacje dr Oksany Dąbrowskiej:

Oksana Dąbrowska, Anatoly Chuprikov, Bogdan Popowski „Delfinoterapia jako rodzaj pomocy dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju oraz metoda wpływająca na rozwój komunikacji”, str.151 – 168 ISSN: 2300-6471 Wydawca Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner al. Daszyńskiego 21/13, 31-537 Kraków, 2015

Chuprikov А., Popovskiy В., Vasilevskaya N., Dombrovskaya O. Dolphin  therapy,  in:  A.  Chuprikov,  A.  Hvorova,  Autism spectrum  disorders.  Medical,  psychological  and  pedagogical support. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken 2013. (Chuprikov A., Popowski B., Vasilewskaja N., Dąbrowska O. „Delfinoterapia”, w: A.Chuprikov, A. Hvorova, Zaburzenia spektrum autyzmu. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne wsparcie.   Lambert Academic Publishing. Saarbrucken 2013.

А.Чуприков, Б.Поповский, Н.Василевская, О.Домбровская, Дельфинотерапия, w: А.Чуприков, А.Хворова, Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь, Львов 2013, глава 13, s.121-127. (Chuprikov A., Popowski B., Vasilewskaja N., Dąbrowska O. „Delfinoterapia”, w: A.Chuprikov, A. Hvorova, Zaburzenia spektrum autyzmu. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne wsparcie. Львов 2013, rozdział 13, s.121-127.)


O. Dąbrowska, Drama i dramaterapia, „Arteterapia”, nr.1(4), Warszawa 2009, s. 32-36.
O.Dąbrowska, Praktyczne sposoby zastosowania dramy w psychologii procesu, „Arteterapia”, nr.3 (grudzień), Warszawa 2008, s. 10-15.