Jak rozliczyć wyjazd na delfinoterapię ze środków 1% zgromadzonych w fundacjach

Przedstawiamy sposoby rozliczenia wyjazdu, jakie są praktykowane w fundacjach, z którymi współpracujemy.
Koszt delfinoterapii w Turcji składa się z dwóch pakietów:
-pakietu terapeutycznego: na przykład 5 sesji x 25 min wg programu fundacji 1600 EUR
-pakietu podróżnego (przelot, zakwaterowanie w hotelu przy delfinarium, transfery, wyżywienie, ubezpieczenia) dla dziecka z opiekunem –  na przykład 5817 zł wg aktualnej oferty biura podróży.
Pakiet terapeutyczny stanowi usługę naszej fundacji, dlatego nasza fundacja wystawia FV za tę usługę. Możemy wystawić FV na zaliczkę lub całość.  Możemy wystawić taką FV bezpośrednio na fundację klienta na jego pisemne zlecenie po podpisaniu umowy na delfinoterapię, w taki sposób pobierając opłatę bezpośrednią z fundacji Klienta. Jeśli chcecie Państwo korzystać z tej formy płatności, to należy uwzględnić termin płatności w Waszej fundacji i pamiętać o tym, aby zlecić nam wystawienie FV na zaliczkę bądź dopłatę biorąc pod uwagę ten termin. Klienta obowiązują terminy płatności w umowie, dlatego to obowiązkiem Klienta jest dopilnowanie płatności z innych fundacji wobec naszej fundacji.
Pakiet podróżny jest załatwiany z biurem podróży, dlatego ono wystawia fakturę za ten pakiet.
Nasza fundacja nie może zgodnie z przepisami wystawić FV za ten pakiet, ani przejąć za ten pakiet płatności na nasze konto, ponieważ to nie jest nasza usługa.
Poniżej przedstawiamy procedurę jak to odbywa się w fundacjach.
Każde biuro podróży wystawia FV dopiero po odbytym wyjeździe (chodzi o obrót VAT, takie są przepisy), dlatego klient w biurze podróży przed wyjazdem pozyskuje Fakturę proforma. Do tej Faktury Proforma nasza fundacja wystawia zaświadczenie, że dotyczy ona pokrycia kosztów pakietu podróżnego w związku z delfinoterapią. Po wyjeździe biuro podróży wystawia właściwą FV. Niektóre fundacje opłacają Faktury Proforma, lub rezerwację opcjonalną (dokument z biura podróży) i czekają na FV właściwą. Część fundacji nie przejmuje Faktur Proforma, wówczas rozwiązują one sytuację następująco:
podpisują z rodzicem porozumienie, dotyczące przedpłaty na leczenie zagraniczne, które uwzględnia całkowite koszty wyjazdu – oba pakiety (do niego również dołączają nasze zaświadczenie oraz kosztorys). W tym przypadku fundacja przelewa środki na konto rodzica podopiecznego, a w terminie po powrocie rodzic rozlicza się z tych środków ze swoją fundacją, dostarczając FV na pakiet delfinoterapii (od naszej fundacji), FV na pakiet podróżny od biura podróży, zaświadczenie od nas do tej FV od biura podróży, że dotyczy wyjazdu na delfinoterapię oraz zaświadczenie od nas o realizacji turnusu delfinoterapii.
W niektórych przypadkach rodzice, o ile maja własne środki, opłacają sami pakiet podróżny, a następnie po powrocie refundują sobie ze swojej fundacji koszty pakietu podróżnego na podstawie FV od biura podróży i zaświadczenia od nas.