Fundacyjne standardy ekologiczne związane z delfinoterapią. Stanowisko przedstawia dr Oksana Dąbrowska – Prezes Zarządu fundacji

Nasza fundacja współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi delfinariami z dobrymi warunkami dla delfinów. Delfinaria w Turcji, z którymi współpracujemy, spełniają międzynarodowe normy dotyczące ochrony delfinów jako gatunku. Turcja wdrożyła założenia "KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zabraniającej wyławianie między innymi delfinów z ich naturalnego środowiska w celach handlowych. Kon...
More