Artykuł “Delfinoterapia jako rodzaj pomocy dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju oraz metoda wpływająca na rozwój komunikacji”

KontekstyArtykuł:  Oksana Dąbrowska, Anatoly Chuprikov, Bogdan Popowski “Delfinoterapia jako rodzaj pomocy dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju oraz metoda wpływająca na rozwój komunikacji”, str.151 – 168 ISSN: 2300-6471 Wydawca Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner al. Daszyńskiego 21/13, 31-537 Kraków, 2015

Artykuł jest jedną z pierwszych naukowych publikacji w Polsce dotyczących delfinoterapii oraz jej wpływu na dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. Autorzy: Oksana Dąbrowska, Anatoly Chuprikov, Bogdan Popowski.

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z delfinoterapią. W pierwszej części został przedstawiony zarys historyczny oraz sytuacja delfinoterapii na Ukrainie. W drugiej części zaprezentowano przegląd badań naukowych na świecie dotyczących delfinoterapii oraz metodologiczny aspekt w delfinoterapii jako metody pomocy dzieciom z opóźnieniem w rozwoju. Następnie przedstawiono założenia autorskiej metody delfinoterapii O. Dąbrowskiej oraz wyniki obserwacji i badań pilotażowych dotyczących wpływu delfinoterapii na rozwój mowy i komunikacji.
Słowa kluczowe: dziecko, mowa, komunikacja, opóźnienie w rozwoju, wspieranie rozwoju, delfinoterapia.
o autorach:
PhD Oksana Dąbrowska – psycholog, absolwentka UKSW, trener Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Od 9 lat zajmuje się delfinoterapią, jest delfinoterapeutką, odbywała staże w ośrodkach delfinoterpaii na Ukrainie i Turcji, jest autorką metody oraz pierwszego polskiego programu delfinoterapii, realizowanego od 8 lat przez Fundację “Dobra Wioska” na bazie delfinariów w Turcji i Ukrainie. Delfinoterapia w jej metodzie jest realizowana w połączeniu z terapią rodzinna i arteterapią. Otrzymała tytuł doktora filozofii w dziec=dzinie psychologii medycznej w Międzynarodowej Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (MAUP) w Kijowie za pracę w dziedzinie delfinoterapii i komunikacji, prowadzi naukowe badania w dziedzinie psychologii medycznej dotyczące wpływu delfinoterapii na komunikację pod kierownictwem profesora dr hab. nauk med. A.Chuprikova. Pracuje jako psycholog z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, realizuje także projekty związane z wykorzystaniem sztuki w edukacji i terapii, jest założycielką Interaktywnego Teatru Procesu, w ramach działalności którego rozwija metodę “Teatr procesu”, opartą na technikach psychodramy i psychologii procesu.
Inne publikacje dr Oksany Dąbrowskiej:
Домбровска О. Человек и дельфин: общение и здоровье : монография . О.Домбровская. – К. : ДП “Изд. дом “Персонал”, 2015. – 132 с. : ил. – Библиогр. : с 119 – 131. ISBN 978-617-02-0210-9
© О.Домбровская, 2015
© Международная Академия управления персоналом (МАУП), 2015
© ДП “Издательский дом “Персонал”, 2015
А.Чуприков, Б.Поповский, Н.Василевская, О.Домбровская, Дельфинотерапия, w: А.Чуприков, А.Хворова, Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь, Львов 2013, rozdział 13, s.121-127.
O. Dąbrowska, Drama i dramaterapia, „Arteterapia”, nr.1(4), Warszawa 2009, s. 32-36.
O.Dąbrowska, Praktyczne sposoby zastosowania dramy w psychologii procesu, „Arteterapia”, nr.3 (grudzień), Warszawa 2008, s. 10-15.
prof. Anatoly Chuprikov – działacz nauki i techniki Ukrainy, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im P.L. Shupika w Kijowie, Dziekan Wydziału Psychologii Medycznej Międzynarodowej Akademii Zarządzenia Zasobami Ludzkimi (MAUP) w Kijowie, Kierownik Zakładu Psychiatrii Dziecięcej, Społecznej oraz Sądowej przy Szpitalu Neurologiczno – Psychiatrycznym im. Pawłowa w Kijowie. Jest ekspertem w dziedzinie psychoneurologii, przez wiele lat pracował w naukowych instytutach medycznych w Moskwie (Rosja) oraz Kijowie (Ukraina), gromadząc doświadczenie w dziedzinie psychiatrii, dziecięcej psychiatrii, psychologii medycznej. Jest także Prezesem ukraińskiego oddziału Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Przewodniczącym Sekcji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Delfinariów i Oceanariów (International Association of oceanariums and dolphinariums). Jego prace naukowe są dobrze znane na Ukrainie, Rosji i Białorusi. Jest konsultantem naukowym w sieci delfinariów „Nemo” na Ukrainie. Jego ostatnia książka „Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Pomoc medyczna, psychologiczna i pedagogiczna” (2013) była wydana w 3 językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim:
А.Чуприков, Г.Хворова, Розлади спектра аутизму: медична та психолого-педагогічна допомога. Львів 2012.
А.Чуприков, А.Хворова, Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь, Львов 2013.
А.Chuprikov, А.Hvorova, Autism spectrum disorders. Medical, psychological and pedagogical support. Lambert Academic Publishing. Saarbrücken 2013.
Autor wielu książek i publikacji, w tym:
А. Чуприков, Б.Цупрык, Общая и криминальная сексология, МАУП, Киев 2002
А.Чуприков, А.Педак, Клиническая наркология, «Институт нейропсихиатрии А. Чуприкова» Киев / «Атолл» -p Николаев 2006.

mag. Bogdan Popowski – wiodący psycholog oraz delfinoterapeuta w delfinariach sieci „NEMO” na Ukrainie, w Rosji i Białorusi (Odessa, Kijów, Charków, Donieck, Berdiansk, Soczi, Mińsk). Głównym jego miejscem pracy jest delfinarium “Nemo” w Kijowie. Jego metoda delfinoterapii jest wdrażana we wszystkich delfinariach „Nemo”. Otacza swoją opieką wszystkie dzieci odbywające delfinoterapię w delfinarium w Kijowie. Aktualnie kończy studia doktoranckie w Narodowym Uniwersytecie im. I.I. Mechnikova w Odessie w specjalności psychologia specjalna.
W 2013 roku ukazała się książka – album jego autorstwa:
B.Popowskij „ Niezwykły świat delfinów”:
Б.Поповский, Удивительный мир дельфинов, Б.Поповский Киев 2013.
inne publikacje:
А. Чуприков, Б. Поповский, Н.Василевская, О.Домбровская, Дельфинотерапия, w: А.Чуприков, А.Хворова, Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь, Львов 2013, rozdział 13, s.121-127.