Arteterapia

[cycloneslider id=”arteterapia”]

 

Arteterapia to terapia poprzez sztukę, z wykorzystaniem własnej twórczości osób. Metoda ta jest wykorzystywana w edukacji i terapii: podczas zajęć grupowych, terapii rodzinnej oraz w terapii indywidualnej. Celem arteterapii jest wyrażenie zablokowanych emocji oraz w przypadku rodziny i grupy – poprawa w komunikacji i relacjach.

Arteterapia stanowi element programu turnusów rehabilitacyjnych.

Szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie do arteterapii oraz prezentacja różnych jej form i zastosowań. Szkolenia są przeznaczone dla psychologów i  pedagogów.  Zajęcia podczas szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem metod psychologii zorientowanej na proces, obejmują działania plastyczne, także z wykorzystaniem piasku,  psychodramę, pracę z ruchem i muzyką.