044 JAKUB G

Data urodzenia: 02.01.2007
Podstawowa diagnoza: Padaczka lekooporna, autyzm

Kuba urodził się 12 lat temu jako zupełnie zdrowy chłopiec, niestety już w przedszkolu zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały. Najpierw zdiagnozowano u Kuby Zespół Aspergera, a w kolejnych latach padaczkę lekooporną, zespół tików, zaburzenia konwersyjne. Obecnie Kuba uczy się w domu i ma znikomy kontakt z rówieśnikami. Aby móc cieszyć się życiem i wrócić do szkoły niezbędna jest intensywna terapia, rehabilitacja, oraz wizyty u specjalistów. Niestety to wszystko jest bardzo kosztowne i poza zasięgiem finansowym rodziny Kuby, dlatego bardzo prosimy o pomoc za którą z góry dziękujemy.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 044 JAKUB G