041 JULIA

Data urodzenia: 11.06.2002
Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenia rozwoju – 12C, padaczka lekooporna

Julia ma 16 lat.  W wieku 2 lat zdiagnozowano u niej lekooporna padaczkę i całościowe zaburzenia rozwoju.  Julia nie mówi, nie kontaktuje się z nikim za pomocą mowy (upośledzenie w stoniu znacznym), ma obniżone napięcie mięsniowe oraz reflux rzołądkowo-przełykowy. Dodatkowym utrudnieniem w życiu i funkcjonowaniu Julci jest poważna wada wzroku -12,75 oraz nadwrażliwość dotykowa i węchowa.
Warunkiem aby nasza córeczka dlaej się rozwijała i moglibyśmy walczyć o jej lepszy byt jest dalsza stymulacja i rehabiliatcja. Na wydatki związane z leczeniam i rehabilitacją Julki składają się:  zakup leków, częste zmiany okularów, wizyty u specjalistów, rehabilitantów i terapeutów, koszty wyjazdów na konsultacje, diagnozy, pobyty w szpitalach, zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem. Dajemy Julce co tylko możliwe, jeździmy na turnusy rehabilitacyjne, zapewniamy jej dogoterapię, hipoterapię. Dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu wszystkich specjalistów Julia ma szanse na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, pomimo, że robi postępy powoli i małymi kroczkami… My wierzymy że tymi małymi kroczkami potrafi zdziałać dużo!! Niestety czasami brakuje środków aby zapłacić za turnus rehabilitacyjny, który pomoże nam zabrac Julkę na rehabilitację gdzie będzie mogła odbyć aquaterapię, mikropolaryzację i doświadczyć nowych przeżyć w zimę na śniegu!
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla nszej córki Julii.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 041 Julia