032 Zuzia

Data urodzenia: 23.05.2013Zuzia Górska
Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenie rozwoju – autyzm, wodonercze

Zuzanna urodziła się 23 maja 2013 roku, od pierwszych dni swojego życia los jej nie szczędzi. W piątej dobie życia ponownie trafiła na oddział noworodkowy do szpitala gdzie się urodziła z powodu żółtaczki fizjologicznej. Podczas kilkudniowej hospitalizacji okazało się, że córka zostać transportowana do innego szpitala na oddział nefrologii dziecięcej z powodu zakażenia układu moczowego. Podczas dalszych badań stwierdzono również wrodzone wodonercze prawostronne. Kolejnym krokiem była konsultacja psychiatryczna w kwietniu 2015 roku u Izabeli Gorzkowskiej, która postawiła diagnozę – CAŁKOWITE ZABURZENIA ROZWOJU – AUTYZM oraz ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. W ślad za tym zaczęły się kolejne konsultacje i badania (również płatne), podczas których stwierdzono wadę wzroku. W związku z powyższym prosimy o wsparcie finansowe, gdyż koszty leczenia są bardzo wysokie a córka musi być pod stałą opieka lekarzy specjalistów i rehabilitantów.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 032 Zuzanna