031 Jan

Data urodzenia: 06.08.2010

dav
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

Od urodzenia Jaś rozwijał się prawidłowo i wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że z biegiem czasu zarówno jego życie, jak i pozostałych członków rodziny zmieni się diametralnie. W drugim roku życia zaczęły nas niepokoić pewne zachowania i brak kontaktu z synem. Diagnoza była jednoznaczna – autyzm dziecięcy. Wiadomość ta była trudna do przyjęcia, jednak dla dobra naszego dziecka podjęliśmy walkę, która trwa do dziś. Jaś uczęszcza do przedszkola integracyjnego i każdy jego dzień to bardzo ciężka praca, godziny terapii i zajęć dodatkowych, które poprawiają jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Pracujemy głównie nad rozwojem mowy i kompetencji społecznych, których w tym momencie praktycznie nie ma. Ogromne nadzieje wiążemy z delfinoterapią, zważywszy na fakt, jaki wspaniały wpływ mają te zwierzęta na dzieci z autyzmem. Marzymy tylko o jednym, aby nasz Jaś wyszedł ze swojego świata i otworzył się na to co jest dookoła.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 031 Jan