010 Julia

Julia Kuncio

Data urodzenia: 07.02.2009
Podstawowa diagnoza: Zespół Retta, padaczka lekooporna

Julcia ma zdiagnozowaną padaczkę lekooporną spowodowaną rzadką chorobą genetyczną – delecją genu cdkl5. Niewielka zmiana, lecz niestety powoduje bardzo duże opóźnienie w rozwoju psychoruchowym dziecka. Julia nie mówi, nie chodzi samodzielnie, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, wymaga stałej opieki drugiej osoby.

Od 7 miesiąca jest stale rehabilitowana. Najpierw rehabilitacja ruchowa i masaże, później dodatkowe formy wpływające na poprawę rozwoju Julci: zajęcia z psychologiem, pedagogiem, neurologopedą, muzykoterapia, SI, terapia wzroku, hipoterapia, dogoterapia.

Julcia miała też możliwość uczestniczenia w turnusie delfinoterapii. Po turnusie zauważyliśmy znaczną poprawę w komunikacji. Julia zaczęła sygnalizować wzrokiem swoje potrzeby, poprawiło się jej rozumienie otaczającego świata. Zaczęła zwracać uwagę na inne dzieci, rozpoznawać zwierzęta. To ogromny sukces Julii.

Codzienna opieka nad Julią nie pozwala mi na podjęcie pracy zawodowej, więc mąż jest jedynym żywicielem rodziny. Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi ok. 1200 zł (muzykoterapia ok. 400 zł, usługi opiekuńcze 380 zł, wczesna interwencja 120 zł, środki higieny/pieluchy 120 zł, leki p/padaczkowe, emolienty, suplementy diety 200 zł).

Staramy się robić co w naszej mocy aby w jak największym stopniu ją usamodzielnić.

Dlatego też zwracamy się z wielką prośbą do Państwa o pomoc w sfinansowaniu turnusu delfinoterapii dla naszej córeczki.

Będziemy bardzo wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Rodzice Julii – Agnieszka i Zbigniew

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 010 Julia