008 Marek

Marek ŚwierzyData urodzenia: 02.03.2010
Podstawowa diagnoza: Autyzm dziecięcy, Opóźnienie rozwoju

Marek od urodzenia rozwijał się wolno. W wieku 3 lat mówił tylko “mama” i “tata”. Był bardzo nadpobudliwy i krzykliwy. Bardzo szybko się denerwuje, czasami nie wykonuje prostyczh poleceń, ponieważ nie rozumie o co się go prosi. Jego komunikacja z nami Rodzicami opierała się i opiera nadal w niektórych momentach tylko na krzyku i płaczu. Na dzień dziesiejszy Marek potrafi porozumiewać się przy użyciu 20 – 30 słów.

Zaczęliśmy szukać przyczyn i pomocy. Od lekarza do lekarza, od terapeuty do terapeuty (neurolog, laryngolog, fionatria, psycholog, logopeda, hipoterapia, egoterapia, EEG – x2)

Dla polepszenia koncentracji i wyrobienie większej cierpliwości, a także polepszenie zaburzeń społeczno – emocjonalnych i poprawienie rozwoju motoryki i grafomotoryki chcielibyśmy aby nasz syn pojechał na delfinoterapię, która przynosi wspaniałe efekty.

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe dla Marka, które jest potrzebne do dalszego wspomagania jego rozwoju, aby w przyszłości mógł samodzielnie funkcjonować.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

Rodzice Marka

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 008 Marek