002 Igor

Igor LizakData urodzenia: 21.06.2005
Podstawowa diagnoza: MPD, Retinopatia wcześniacza III st., Dysplazja oskrzelowo-płucna

Igor ma Mózgowe Porażenie Dziecięce spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenie to ma charakter niepostępujący, doszło do niego w czasie okołoporodowym. Urodził się w 26 tygodniu ciąży, z wagą 890gr. Nie chodzi jeszcze i nie mówi. Rehabilitacja dziecka ma charakter wieloprofilowy, oprócz neurorozwojowej kinezyterapii, terapii logopedycznej, psychologicznej, ćwiczeń w wodzie, hipoterapii i dogoterapii, w zaleceniach zespołu orzekającego wskazano na potrzebę kształcenia specjalnego Igora, przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzeniem), realizowane w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Ponadto zalecano terapię logopedyczną celem usprawniania aparatu artykulacyjnego oraz rozwoju mowy. Wskazano również na potrzebę permanentnej rehabilitacji oraz stałej opieki osoby dorosłej oraz nadzoru specjalistów m.in. z zakresu neurologii, okulistyki.

Rehabilitacja na dotychczasowym poziomie jest niewystarczająca, a jej ograniczenie może nieodwracalnie uniemożliwić usamodzielnienie się małoletniego w zakresie ruchowym. Igor wymaga ciągłych konsultacji u specjalistów z zakresu medycyny. Dla nas jako rodziców to olbrzymi wydatek. Rehabilitacja wymaga nie tylko wiele uwagi i czasu, ale ciągłych, systematycznych ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie i pod nadzorem rehabilitanta. W ostatnim czasie Igorek robi znaczne postępy, więc jest szansa że rozwinie się jego mowa i samodzielnie będzie chodzić.

Dlatego każda pomoc finansowa będzie ogromną radością oraz dużym wsparciem dla Igora. Każda złotówka dofinansowania zbliża go do lepszego jutra i do turnusu delfinoterapii oraz do świata, w którym nasz podopieczny mógłby samodzielnie funkcjonować. Dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów i intensywnym ćwiczeniom chłopiec robi postępy. Jest szansa, że będzie samodzielnie chodził i w miarę możliwości “normalnie” funkcjonował, dlatego każde wsparcie finansowe – nawet minimalne, daje światło, aby Igor dorównał zdrowym rówieśnikom. Jednak aby to osiągnąć, wymagany jest duży nakład finansowy.

Specjalistyczny sprzęt jest bardzo drogi, a codzienna rehabilitacja kosztowna na tyle, że w znaczny sposób przekracza możliwości finansowe rodziny.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

tytułem:
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 002 Igor