Podopieczni


Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dobra Wioska

PKO BANK POLSKI S.A.
74 1440 1387 0000 0000 1289 2926

znajdź podopiecznego

001 DOMINIKA DZIUBA

Data urodzenia: 08.07.2007
Podstawowa diagnoza: MPD, niedosłuch, atetoza

002 IGOR LIZAK

Data urodzenia: 21.06.2005
Podstawowa diagnoza: MPD, Retinopatia wcześniacza III st., Dysplazja oskrzelowo-płucna

003 AGATA SANKIEWICZ

Data urodzenia: 07.11.2003
Podstawowa diagnoza: Porażenie mózgowe, obserwacja w kierunku Zespołu Retta, Torbiel na móżdżku, padaczka

004 JAKUB WIECHOWICZ

Data urodzenia: 26.06.2006
Podstawowa diagnoza: autyzm, epilepsja

005 PATRYK TUKALSKI

Data urodzenia: 23.05.2002
Podstawowa diagnoza: MPD, niedowidzenie

006 KAROLINA KOZIEŁ

Data urodzenia: 07.07.2006
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

008 MAREK ŚWIERZY

Data urodzenia: 02.03.2010
Podstawowa diagnoza: Autyzm dziecięcy, Opóźnienie rozwoju

009 JAKUB SYNOWIEC

Data urodzenia: 24.03.2005
Podstawowa diagnoza: MPD, HLS, padaczka, niedosłuch

010 JULIA KUNCIO

Data urodzenia: 07.02.2009
Podstawowa diagnoza: Zespół Retta, padaczka lekooporna

011 WIKTOR I IGOR SZCZEPANEK

Data urodzenia: 19.09.2007
Podstawowa diagnoza: Autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe

012 OLIVIA DYDYNA

Data urodzenia: 26.02.2009
Podstawowa diagnoza: LBSL

013 NICOLE ŁOBANOWSKI

Data urodzenia: 26.08 2010
Podstawowa diagnoza: autyzm, głębokie zaburzenia rozwoju

014 JULIA SITKOWSKA

Data urodzenia: 04.12.2005
Podstawowa diagnoza: Zespół de Morsier  Septo – Optic Dysplasia, dziecko niewidome

0015 FILIP WĄDOŁOWSKI

Data urodzenia: 28.04.2012
Podstawowa diagnoza: Wiotkie Porażenie Mózgowe Czterokończynowe, wiotkość mięśni, opóźnienie psychoruchowe

016 OSKAR TEREFENKO

Data urodzenia: 02.02.2002
Podstawowa diagnoza: autyzm

017 MICHAŁ GUMIENIAK

Data urodzenia:05.03.2005
Podstawowa diagnoza: autyzm wczesnodziecięcy

018 MICHAŁ SOSNA

Data urodzenia: 03.06.2010
Podstawowa diagnoza: autyzm

019 DAVID KAMINSKI

Data urodzenia: 13.02.2008
Podstawowa diagnoza: autyzm

020 JAKUB WIERAK

Data urodzenia: 17.05.2003
Podstawowa diagnoza: autyzm

021 ALEKSANDRA KASPRZAK

Data urodzenia: 01.12.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm

022 CEZARY PIENIĄŻEK

Data urodzenia: 23.10.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm

023 ATTAOUI CELEWICZ

Data urodzenia:  25.07.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm, upośledzenie umysłowe

024 JAKUB KUBACZKA

Data urodzenia: 28.12.2007
Podstawowa diagnoza: autyzm wczesnodziecięcy

025 JAKUB ŻYCZKOWSKI

Data urodzenia: 09.06.2006
Podstawowa diagnoza: Opóźnienie psychoruchowe, upośledzenie w stopniu umiarkowanym

026 ADAM SADKOWSKI

Data urodzenia: 18.07.2013
Podstawowa diagnoza: brak gałek ocznych

027 IGOR FLORKOWSKI

Data urodzenia:  27.11.2013
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

028 FILIP KUNDA

Data urodzenia: 21.02.2013
Podstawowa diagnoza: brak gałek ocznych, opóźniony rozwój ruchowy

029 JAGODA GUNIA

Data urodzenia: 16.07.1997
Podstawowa diagnoza: padaczka, choroba psychiczna, opóźnienie społeczne w stopniu znacznym

030 ANTONI JANICKI

Data urodzenia: 22.01.2004
Podstawowa diagnoza: autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim

031 JAN POLAK

Data urodzenia: 06.08.2010
Podstawowa diagnoza: autyzm dziecięcy

032 ZUZIA GÓRSKA

Data urodzenia: 23.05.2013
Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenie rozwoju – autyzm, wodonercze

033 KACPER WOŹNIAK

Data urodzenia: 05.12.2009
Podstawowa diagnoza: Dziecięce porażenie mózgowe

034 JAN SAŁATA

Data urodzenia: 25.04.2010
Podstawowa diagnoza: zespół Koolen de Vries (mikrodelecja chromosomów 17q21)

035 KLARA MALINOWSKA

Data urodzenia: 10.08.2006
Podstawowa diagnoza: padaczka lekooporna o nieustalonej etiologii z napadami wtórnymi uogólnionymi

036 JAKUB GÓRSKI

Data urodzenia: 29.03.2007
Podstawowa diagnoza: rdzeniowy zanik mięśni typ 3

037 SZYMON NOWAK

Data urodzenia: 05.10.2010
Podstawowa diagnoza: agenezja ciała modzelowatego

038 Jakub Piotr Żelechowski

Data urodzenia: 13.02.2018
Podstawowa diagnoza: rozmiękanie istoty białej mózgu, niedokrwienie mózgu, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia hematologiczne

039 Aleksander i Oliwier Łebek

Data urodzenia: 27.08.2008; 01.08.2004
Podstawowa diagnoza: Zespół wad wrodzonych (padaczka, rozszep podniebienia i wargi, liczne dysmorfie twarzy i ciała)

040 Klaudia Berent

Data urodzenia: 19.11.2003
Podstawowa diagnoza: niewidoma, MPD, niedosłuch

041 Julia Donańska

Data urodzenia: 11.06.2002
Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenia rozwoju – 12C, padaczka lekooporna