Podopieczni

Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dobra Wioska PKO BANK POLSKI S.A. 74 1440 1387 0000 0000 1289 2926 znajdź podopiecznego 001 DOMINIKA Data urodzenia: 08.07.2007 Podstawowa diagnoza: MPD, niedosłuch, atetoza 002 IGOR Data urodzenia: 21.06.2005 Podstawowa diagnoza: MPD, Retinopatia wcześniacza III st., Dysplazja oskrzelowo-płucna 003 AGATA Data urodzenia: 07.11.2003 Podstawowa diagnoza: Porażenie mózgowe, obserwacja w kierunku Zespołu Retta, Torbiel na mó...
More