041 JULIA DONAŃSKA

Data urodzenia: 11.06.2002 Podstawowa diagnoza: Całościowe zaburzenia rozwoju - 12C, padaczka lekooporna Julia ma 16 lat.  W wieku 2 lat zdiagnozowano u niej lekooporna padaczkę i całościowe zaburzenia rozwoju.  Julia nie mówi, nie kontaktuje się z nikim za pomocą mowy (upośledzenie w stoniu znacznym), ma obniżone napięcie mięsniowe oraz reflux rzołądkowo-przełykowy. Dodatkowym utrudnieniem w życiu i funkcjonowaniu Julci jest poważna wada wzroku -12,75 oraz nadwrażliwość dotykowa i węchowa. ...
More