Rehabilitacyjne turnusy narciarskie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami w rozwoju – Lądek Zdrój

Turnusy 1 lub 2 tygodniowe rozpoczynające się od sobót w terminach: 14 stycznia - 24 lutego 2019 Pobierz Formularz zgłoszeniowy i odeślij wypełniony na adres mailowy Fundacji. Turnus stanowi formę rehabilitacji ruchowej i jest przeznaczony dla: "narciarz aktywny" - dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju spowodowanymi autyzmem,  zespołami genetycznymi, problemami neurologicznymi jak również dla dzieci zdrowych. Program turnusu rehabilitacyjnego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dod...
More